O společnosti

Mlékárna Hlinsko byla založena v roce 1939 a výroba byla spuštěna v roce 1943. V prvním roce mlékárna zpracovala 2 miliony litrů syrového mléka především do výrobků sušené mléko, kondenzované mléko, máslo a sušené podmáslí.

V současné době mlékárna Hlinsko zpracovává více než 200 milionů litrů mléka ročně a výrobní program byl rozšířen o trvanlivé mléko a smetany, zmrzliny a ledové tříště. Od roku 2014 je součástí Mlékárny Hlinsko výrobní linka na tvarohy, které byly v roce 2015 uvedeny na trh pod značkou Tatra.

V roce 1947 společnost zrealizovala první exporty výrobků, aktuálně vyváží do více jak 25ti zemí po celém světě.

Vznik značky Tatra

Od roku 1964 dodává mlékárna na trh výrobky pod značkou Tatra, kterou používá dodnes a řadu výrobků rozšířila o značky Tatra Zmrzka a Tatra Professional, kterou používá pro dodávky profesionálním kuchařům v rámci gastro segmentu.

mlekarna_2017_459_x_689.jpg

Vysoká jakost produktů je priorita

Mlékárna Hlinsko je hrdá na své výrobky prvotřídní kvality. Město Hlinsko se nachází na Českomoravské vrchovině, oblasti zvláště známé pro svoji čistou a neznečištěnou přírodu, která rozhodně přispívá k výborné chuti mléka.

Vstupní surovina je vždy z českých chovů a je pravidelně kontrolována. Mlékárna dlouhodobě investuje do nejmodernějších technologií a do systému řízení kvality. Díky tomu dosahuje společnost u všech výrobků nejen špičkové kvality, ale také jejich výjimečné chuti.

Od roku 1998 je zde zaveden systém řízení kontrolních a kritických bodů ve výrobě (HACCP). Od roku 2004 je společnost držitelem certifikátu IFS.

O kvalitě výrobků svědčí ocenění z různých soutěží, jako například Mlékárenský výrobek roku, kde Mlékárna Hlinsko v roce 2019 uspěla s Ledovou kávou a v roce 2021 získala ocenění tvarohového dezertu Mlsni.si. s jahodovou marmeládou.

Video "O společnosti Mlékárna Hlinsko, a.s."

Změna vlastníka a právní formy na akciovou společnost

5. října 2011 se stal vlastníkem Mlékárny Hlinsko AGROFERT, a.s.

V květnu roku 2012 změnila společnost Mlékárna Hlinsko právní formu, ze společnosti s ručením omezeným se stala akciová společnost.

Zveřejnění rozhodnutí podle § 529 odst. 1 občanského zákoníku

Společnost Mlékárna Hlinsko, a.s., se sídlem na adrese Kouty 53, 539 01 Hlinsko, IČO 48169188, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3061/KSHK, rozhodla (rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady) dne 15.8.2016 mimo jiné tak, že:

a) rozhoduje ve smyslu § 417 odst. 4 zákona o obchodních korporacích o spojení všech akcií společnosti a zároveň ve smyslu § 529 občanského zákoníku o jejich přeměně, a to tak, že dosavadní 2 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé z nich 10.000.000,- Kč, 2 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé z nich 50.000,- Kč, 4 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé z nich 10.000,- Kč a 12 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,- Kč se spojují a přeměňují do jediné kmenové zaknihované akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 20.152.000,- Kč,

b) určuje lhůtu, ve které jediný akcionář odevzdá společnosti dosavadní akcie vydané společností, v délce dvou měsíců od zveřejnění tohoto rozhodnutí.

Etický kodex koncernu AGROFERT

Společnost Mlékárna Hlinsko, a.s. přijala Program Compliance, jehož součástí je i Etický kodex. Compliance Officer ve společnosti Mlékárna Hlinsko je Ing. Lada Hájková. Veškeré potřebné dokumenty získáte na www.agrofert.cz/compliance. Pro oznamování zjištěných porušení Etického kodexu je zřízena etická linka Tell Us.

Podněty podané přes Etickou linku, schránku důvěry nebo Compliance officerovi společnosti se řídí pravidly programu Compliance koncernu AGROFERT, nejedná se o oznámení dle zákona 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, v platném znění. Pokud chcete podat oznámení dle tohoto zákona, využijte postup uvedený na webových stránkách společnosti.

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE MOŽNÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ PODLE ZÁKONA Č. 171/2023 SB., O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ, V PLATNÉM ZNĚNÍ

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „Zákona“) společnost umožňuje podat oznámení vedle Etické linky, také prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti.

Společnost přijímá v souladu se Zákonem oznámení, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně (např. prostřednictvím agentury práce), vykonával nebo vykonává práci v základním pracovněprávním vztahu, dobrovolnickou činnost nebo stáž (resp. se o tyto ucházel), nebo u osoby, se kterou byl oznamovatel v souvislosti s prací v základním pracovněprávním vztahu, dobrovolnickou činností nebo stáží v kontaktu, a které:

a) má znaky trestného činu

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 tis. CZK,

c) porušuje Zákon, nebo

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vyjmenovaných v Zákoně.

Oznámení lze učinit jak písemně, tak ústně. Příslušnými osobami pro přijímání oznámení dle Zákona jsou: podnikový právník Mgr. Jan Felcman, personální manažerka Olga Piskačová, nebo ekonomická ředitelka společnosti Ing. Lada Hájková.

Telefonní číslo pro podání oznámení (ve standardní pracovní hodiny, jinak je k dispozici hlasová schránka): +420 7O2 234 O23

Emailová adresa pro podání oznámení: oznamovatel[zavináč]tatramleko.cz

Adresa pro podání písemných oznámení: podnikový právník, Mlékárna Hlinsko, a.s., Kouty 53, 539 01 Hlinsko. OBÁLKA MUSÍ BÝT OZNAČENA „NEOTEVÍRAT OZNÁMENÍ“. Při nesplnění podmínky nelze zcela garantovat utajení totožnosti oznamovatele nebo důvěrnost sdělovaných informací.

Společnost vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle §2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Společnost přijímá pouze NEANONYMNÍ oznámení, která obsahují údaje o totožnosti oznamovatele (jméno, příjmení a datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele). Žádáme oznamovatele o poskytnutí kontaktu, aby mohlo být celé oznámení lépe a rychleji zpracováno. V případě, že oznamovatel na sebe nezanechá kontakt, nebude moci být informován o vyřešení jeho oznámení.

Vědomě nepravdivé oznámení je přestupkem podle Zákona, za který lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč. Takovému oznamovateli zároveň nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními dle Zákona.

Kdokoliv může kdykoliv podat svůj podnět o protiprávním jednání také na Etickou linku koncernu nebo u Compliance officera společnosti. Etická linka řeší veškeré podněty od všech oznamovatelů (včetně těch, které nespadají do oblasti vyjmenovaných Zákonem) i anonymní podněty. Řešení těchto podnětů se pak řídí pravidly programu Compliance a nikoliv Zákona.

Pokud máte zájem podat oznámení přes Etickou linku dle podmínek programu Compliance, nebo kontakty najdete na vývěskách společnosti.

Oznamovatel má právo podat oznámení splňující náležitosti dle zákona také do externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti www.oznamovatel.justice.cz.

POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO OZNAMOVATELE DLE ZÁKONA 171/2023 SB. O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

Tato webová stránka používá cookies

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Poučení o zpracování osobních údajů.

Funkční

Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.

Analytické

Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace.

Marketingové

Marketingové cookies jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.